top of page

Experience Lofotfiske

  • 4 t
  • 4 500 norske kroner

Tjenestebeskrivelse

Lofotfisket er det årlige sesongfisket etter gytemoden torsk (skrei) i Lofoten i tiden februar–april. Fisket har i mange århundrer vært svært viktig for både lokal og nasjonal økonomi, og fiskebåter fra store deler av norskekysten finner hvert år på denne tiden veien til Lofoten for å delta i fisket. Det er i Lofoten, Helgeland Yacht, kommer til å oppholde deler av perioden for å tilby dere en komfortabel og opplevelsesrik «deltakelse» i Lofotfiske. Minimum 4 pers pr tur. ______________________ Lofoten fishing is the annual seasonal fishing for spawning cod in Lofoten in the period February – April. For many centuries, fishing has been very important for both the local and national economy, and fishing boats from large parts of the Norwegian coast find their way to Lofoten every year at this time to participate in the fishing. On this tour, Helgeland Yacht will offer both luxurious comfort and an eventful "participation" in Lofoten fishing. Minimum 4 pers per tour.


Kommende økter


bottom of page